• Français
  • English
  • Swedish
  • Swedish
PachaEvent

לְהִתְגַרֵשׁ


פנקו את חברכם בחבילה מסוגננת להנצחת תחילתם של חיים חדשים. המסע הזה יסמן את תחילתו של פרק חדש ומלא בהתרגשות, ואיזה מקום טוב יותר ממרקש, לאס וגאס האפריקאית, הידועה במסיבות האגדיות ובחיי היום התוססים שלה, וכל זאת בהנחיית צוות אירוע פחע לשירות בזהירות מירבית .